बंद करे

विशेष सारांश पुनरीक्षण 2024-साप्ताहिक दावा/आपत्ति

विधानसभा नाम  पोलिंग  स्टेशन  की संख्या तारीख फॉर्म 09 फॉर्म 10 फॉर्म 11 फॉर्म 11ए फॉर्म ११बी

एसी-06

प्रतापपुर

144

06.01.2024

से

12.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

 

 

13.01.2024

से

19.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

 

 

20.01.2024

से

24.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

एसी-07

रामानुजगंज

274

06.01.2024

से

12.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

 

 

13.01.2024

से

19.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

 

 

20.01.2024

से

24.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

एसी-08

सामरी

265

06.01.2024

से

12.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

 

 

13.01.2024

से

19.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल

 

 

20.01.2024

से

24.01.2024

फाइल फाइल फाइल फाइल फाइल